USŁUGI

Projektowanie

i optymalizacja

USŁUGI

Korzyści technologiczne

Symulacja

to przyszłość

Optymalizacja projektów

Czas i

Koszty

Symulacja jest bardzo intuicyjnym procesem, wskazującym bezpośrednio problemy, które mogą wystąpić w projekcie. Ponadto, projektanci pracują bezpośrednio na trójwymiarowym, i co najważniejsze, realnym projekcie, mając możliwość zmiany każdego parametru.

Dzięki optymalizacji systemów chłodzenia obniżamy wymaganą liczbę cykli, uzyskując niższe koszty wytwarzania produktów. Optymalizując projekt części i formy, wybranego materiału oraz parametrów przetwarzania, ograniczamy lub wykluczamy powstawanie wypaczeń w odlewach części.

Wprowadzanie poprawek na wczesnych etapach opracowywania produktu nie wymaga wiele czasu, a korzyści płynące z ich wdrożenia są niezwykle istotne. Im wcześniej można zoptymalizować części i formy wtryskowe pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji, tym lepiej, ponieważ model staje się bardziej precyzyjny i dopracowany.

Zależności

Czas i pieniądze

Zmiany wprowadzane na wczesnych etapach opracowywania produktów generują mniejsze koszty, a jednocześnie mają największy wpływ na optymalizację możliwości wdrożenia projektu do produkcji. Koszt zmian rośnie wraz ze stopniem zaawansowania procesu projektowania i może prowadzić do znacznego opóźnienia momentu wprowadzenia produktu na rynek.

 

 

1. Projektowanie części

2. Projektowanie form

3. Wytwarzanie form

4. Produkcja części

5. Wprowadzanie produktu na rynek

 

Wyniki analiz przedstawiają wizualne wskazówki dotyczące projektu i wytyczają kierunek jego rozwoju, ułatwiając diagnozę oraz rozwiązywania potencjalnych problemów. Dzięki tym cennym informacjom, inżynierowie mają szczegółowy wgląd w proces formowania wtryskowego. Mogą również podejmować optymalne decyzje podczas tworzenia projektu, co przekłada się na opracowywanie produktów wyższej jakości.

Symulacja projektu

obudowa - SolidWorks Plastics

Materiały zródłowe firmy SolidWorks  Plastics - Youtube

Zobacz również

Druk 3D w metalu DMLS / SLM

Chłodzenie konformalne

Analiza termograficzna

Siedziba firmy znajduje się na południu Polski w Bielsku-Białej, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie odległość z Bielska do Warszawy, Pragi, Budapesztu, Wiednia czy też Drezna jest porównywalna.

druk3D@chlodzeniekonformalne.com

+48 33 818 33 82

43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 125

2017 Rosinski Packaging. Wszystkie prawa zastrzeżone.   Developer: BardziejKreatywni.pl