USŁUGI

Analiza

termograficzna

USŁUGI

Dzięki specjalistycznemu sprzętowi, na potrzeby naszych klientów, firma Rosinski Packaging bada przepływ mediów w układach chłodzących poprzez analizę termograficzną. Tego typu analiza pozwala nam na sprawdzenie poprawności wykonanego układu chłodzącego i na optymalizację procesu wtrysku.

Proces analityczny

Parametry procesu technologicznego

Monitoring w podczerwieni

Ważną rolę, w procesach przetwórstwa techniką wtryskiwania tworzyw polimerowych, odgrywają parametry procesu, takie jak:  temperatura tworzywa i narzędzia formującego oraz ciśnienie tworzywa w fazie wtrysku i docisku. Czynniki te najsilniej determinują właściwości oraz strukturę otrzymanych wyrobów. Wpłynięcie uplastycznionego polimeru do formy rozpoczyna trwający, aż do momentu usunięcia wyprasek, ciągły proces wymiany ciepła między wypraską a formą. Dlatego właśnie procesy cieplne, obok zjawisk reologicznych, w największym stopniu, określają zachowanie tworzywa w formie i właściwości wtryskiwanej kształtki.

Sposobem monitorowania przebiegu procesu przetwórstwa jest analiza z wykorzystaniem techniki termograficznej. Obraz termograficzny to źródło informacji o przebiegu procesu oraz zmianach, jakie zachodzą podczas jego trwania. Zastosowanie podczerwieni pozwala na ustabilizowanie zakresu wartości temperatury procesu. W firmie Rosinski Packaging dokonujemy szybkich pomiarów temperatur na powierzchniach form, aby optymalizować proces wtrysku. Wykrywamy węzły cieplne w gnieździe formy, dzięki analizie termalnej narzędzia, co pozwala na dokonanie zmian w układzie chłodzenia. Przyczynia się to do skrócenia czasu cyklu produkcyjnego oraz znacznej poprawy jakości wytwarzanych części lub produktów.

Zobacz również

Druk 3D w metalu DMLS / SLM

Projektowanie i optymalizacja

Chłodzenie konformalne

Siedziba firmy znajduje się na południu Polski w Bielsku-Białej, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie odległość z Bielska do Warszawy, Pragi, Budapesztu, Wiednia czy też Drezna jest porównywalna.

druk3D@chlodzeniekonformalne.com

+48 33 818 33 82

43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 125

2017 Rosinski Packaging. Wszystkie prawa zastrzeżone.   Developer: BardziejKreatywni.pl