TECHNOLOGIA

Chłodzenie konformalne

w formach wtryskowych

Oferujemy usługi projektowania i wytwarzania wkładów form wtryskowych (gniazda, rdzenie) z zoptymalizowanym chłodzeniem. Dzięki drukowi 3D w stali oraz wykorzystaniem tradycyjnych technik obróbki skrawaniem, uzyskujemy możliwości, które pozwalają  projektować elementy formujące z kanałami chłodzącymi, są  idealnie dopasowane do konturu wytwarzanego elementu co w konsekwencji zapewnia najbardziej wydajny cykl produkcyjny narzędzia.

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

POWTARZALNOŚĆ PARAMETRÓW FORM

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

DRUK 3D Z

MODELI CAD 3D

dUŻA GĘSTOŚĆ KANAŁÓW

SZEROKI WYBÓR MATERIAŁOWY

USŁUGI

Nasze usługi

USŁUGI

Oferta firmy gromadzi ponad 30 lat doświadczenia w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Obecnie dla naszych klientów rozwijamy kolejne usługi produkcyjne związane z jeszcze lepszym i skuteczniejszym wykorzystaniem technologii w produkcji form. Dzięki wdrożeniu maszyn do druku 3D w metalu - technologia SLM - jesteśmy już dziś w stanie oferować szybsze przygotowanie i optymalizacje form do produkcji seryjnej. Uzyskujemy krótsze czasy cyklu produkcyjnego, co wpływa wymiernie na korzyści w postaci  redukcji czasu i budżetów, potrzebnych do wdrożenia projektów naszych klientów.

Dlaczego my?

Początki przedsiębiorstwa sięgają 1981 roku, kiedy założona została firma związana z przetwórstwem tworzyw sztucznych.  W ciągu kilkunastu kolejnych lat,  wytężona działalność właścicieli zaowocowała znacznym rozwojem firmy – rozbudowano park maszynowy i sukcesywnie zwiększano zatrudnienie. Od przeszło 30 lat związani jesteśmy z przetwórstwem tworzyw dla naszych klientów.

Dziś w dobie szybkich zmian, krótkich okresów życia produktów, odpowiadamy na potrzeby rynku i oferujemy nie tylko wytwarzanie gotowych produktów, ale również optymalizujemy działania produkcyjne, dla naszych klientów, już na etapie projektowym. Dzięki temu możliwe jest  jeszcze szybsze wdrożenie nowych idei, obniżając, przy tym koszty produkcyjne.

o firmie

INNOWACJE

Optymalizacja wkładów formujących poprzez symulację

INNOWACJE

PROJEKTOWANIE

form wtryskowych

W dzisiejszych czasach, gdzie proces formowania wtryskowego jest złożoną mieszaniną czynników takich jak: czas, ciśnienie, temperatura i inne parametry właściwe dla materiałów i narzędzi, niesamowicie istotne staje się minimalizowanie i eliminacja problemów związanych z finalną formą czy produktem. Konstruktorzy elementów z tworzyw sztucznych o wysokiej jakości musieli być dotąd bardzo doświadczeni, aby doprowadzić do współgrania wszystkich tych różnych zmiennych. Obecnie, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, możemy przeanalizować cały proces z wykorzystaniem różnych materiałów i parametrów, a co za tym idzie uniknąć kosztownych zmian w procesie i tworzeniu narzędzi, które mogą spowodować znaczące opóźnienia we wprowadzaniu produktu na rynek.

ANALIZA

Termograficzna

DRUK 3D

SLM

CHŁODZENIE

konformalne

OPTYMALIZACJA

form

WIDEO

Technologia AM

w RosiNski Packaging

WIDEO

Materiały zródłowe firmy Renishaw

KONTAKT

Formularz kontaktowy

KONTAKT

PROCES

Druk 3D form wtryskowych

PROCES

Addytywne wytwarzanie elementów stalowych pozwala na kształtowanie kanałów chłodzących w elementach formujących o dowolnym przekroju i przebiegu. Takie wykorzystanie procesów technologicznych pozwala na osiąganie nieograniczonych możliwości projektowych i wytwórczych układów chłodzenia, co finalnie skutkuje ograniczeniem czasu chłodzenia i redukcja czasu cyklu produkcyjnego w niektórych przypadkach nawet o 60%.

 • Formy z chłodzeniem konformalnym

  Chłodzenie konformalne to innowacyjne rozwiązanie kształtowania kanałów chłodzenia formy wtryskowej. Rozwiązanie to pozwala przyspieszyć cykl produkcyjny poprzez szybsze rozgrzanie lub schłodzenie formy.

  Kanały projektowane w tym procesie optymalizowane są pod kątem równomiernego nagrzewania lub schładzania całej formy w możliwie najkrótszym czasie.

  W związku z przyspieszeniem całego procesu produkcyjnego, zwiększa się wydajność produkcyjna form wtryskowych, a co za tym idzie ilość produkowanych elementów. Prowadzi to do obniżenia kosztów wytwarzania, zakładając, bowiem redukcję czasu cyklu o 30-60% można przyjąć, że dzięki chłodzeniu konformalnemu w niektórych przypadkach narzędzie może wyprodukować dwukrotnie więcej elementów w tym samym czasie.

 • Optymalizacja i analiza

  Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowanie możemy przeanalizować cały proces wtrysku i wykonać optymalizację narzędzia bez konieczności jego wytwarzania i wykonywania jakichkolwiek testów fizycznych.

  Optymalizacji i analizie podlegają przede wszystkim układy kanałów chłodzących, jak również materiały konstrukcyjne pod kątem przewodności cieplnej, sposoby osadzenia dysz, kinematyka narzędzia i wiele innych. Optymalizacja wspomnianych aspektów pozwala znacząco podnieść jakość wypraski w efekcie końcowym jak również obniżyć jej koszty wytwarzania.

 • Redukcja deformacji wypraski

  Czas chłodzenia w zależności od wypraski stanowi znaczącą część całkowitego czasu cyklu produkcyjnego. Kluczowym problemem konstrukcyjnym jest dobranie geometrii chłodzenia w taki sposób, aby możliwie najefektywniej odprowadzać ciepło (lub ogrzewać) a jednocześnie nie powodować powstawania skurczów wewnątrz materiałowych powstałych na skutek nierównomiernego chłodzenia elementów wtryskowych. Dzięki możliwościom technologii SLM geometria układów chłodzących nie jest ograniczona poprzez limitacje konwencjonalnych metod obróbki skrawaniem i może być dostosowana do części w taki sposób, aby praktycznie całkowicie zlikwidować różnice temperaturowe na wyprasce podczas procesu chłodzenia. Taki balans zapewnia minimalizację skurczów wewnątrz materiałowych a co za tym idzie redukuje deformację na gotowym wyrobie.

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Siedziba firmy znajduje się na południu Polski w Bielsku-Białej, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie odległość z Bielska do Warszawy, Pragi, Budapesztu, Wiednia czy też Drezna jest porównywalna.

druk3D@chlodzeniekonformalne.com

+48 33 818 33 82

43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 125

2017 Rosinski Packaging. Wszystkie prawa zastrzeżone.   Developer: BardziejKreatywni.pl